WIADOMOŚCI
2018-06-18
JEST GRANT DO WZIĘCIA. Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie
W związku z naszymi publikacjami dotyczącymi możliwości uzyskania przez gminy grantów w wysokości 150 tys zł na szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - otrzymujemy w Fundacji coraz więcej pytań o możliwość złożenia wniosku i o kryteria konkursowe.
2018-06-18
WIDOK Z GÓRY. Zapowiedź przeglądu instytucji administracji państwa
Będziemy musieli dokonać przeglądu administracji państwa, czy wszystkie instytucje są potrzebne – powiedział Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Czy potrzebne nam jest tyle różnych poziomów władzy? - pytał Sasin.
2018-06-18
200 000 000 NA CZYSTO. NFOŚiGW wspiera gospodarkę odpadami
NFOŚiGW prowadzi nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2018-06-18
POPRAWIONY KODEKS. Bez obowiązku transmisji z lokali wyborczych
Sejm znowelizował Kodeks wyborczy. W efekcie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych. Uproszczono także procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono też katalog osób, które mogą być urzędnikami wyborczymi.
2018-06-14
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł.
Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Nie piszecie natomiast nic o kosztach. Ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?
2018-06-14
NAGRAJĄ WYBORY. Czynności komisji pod społeczną obserwacją
Obserwatorzy społeczni będą mogli za pomocą własnych urządzeń nagrywać czynności komisji wyborczej. Nie dotyczy to jednak samego momentu głosowania - wyjaśniła PKW w odpowiedzi na list Fundacji im. Stefana Batorego. Instytucję  obserwatorów społecznych wprowadził znowelizowany Kodeks wyborczy.
2018-06-14
KARTA SAMORZĄDU. Obniżka pensji na forum europejskim
Obniżeniu pensji włodarzy samorządowych w Polsce ma przyjrzeć się jedna z komisji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, działającego w ramach Rady Europy. Do końca czerwca polska strona samorządowa w Komisji przygotuje również informacje o stanie finansów samorządowych.
2018-06-12
POLACY O SAMORZĄDACH. Eksperci postulują nowe kompetencje
Rozszerzenie kompetencji samorządu, uświadamianie mieszkańców, jakie zadania ma wójt i burmistrz oraz umożliwienie wspólnotom lokalnym decydowania we własnych sprawach to według ekspertów podstawowe kierunki działań na rzecz samorządów. Dyskutowano m.in. o raporcie "Polacy o samorządach"
2018-06-11
KOMPETENCJE Z URZĘDU. Siedem umiejętności do wyboru
Siedem kompetencji cyfrowych mogą zdobyć w prezencie od swoich gmin ich mieszkańcy. Na zorganizowanie szkoleń samorządy mogą dostać w postaci grantu do 150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego. Wystarczy zgłoszenie do Fundacji Promocji Gmin Polskich woli uczestnictwa w konkursie  3.1 PO PC.
2018-06-11
PREZYDENCIE ZAPYTAJ TK. Samorządowcy do Andrzeja Dudy
Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie legalności rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
AKTUALNOŚCI
Jeszcze nie wystartowaliśmy z oficjalnym naborem gmin-grantobiorców w ramach konkursu 3.1 PO PC mającego na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, a już mamy pierwsze zgłoszenie. Swój udział w projekcie zgłosiła do naszej Fundacji gmina Boniewo z województwa kujawsko-pomorskiego.

Oto mail z Boniewa:

Gmina Boniewo - jesteśmy z województwa kujawsko-pomorskiego, czyli gminy należącej do obszaru konkursowego 3.1 PO PC dla którego operatorem jest Fundacja Promocji Gmin Polskich.

Szkolenie w dziedzinie kompetencji cyfrowych. Chcemy się dowiedzieć gdzie i do kiedy trzeba zgłosić swój akces udziału w projekcie.

2018-05-29