WIADOMOŚCI
2018-07-03
KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych w Polsce
Jak informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w PO PC celem konkursu w ramach Działania 3.1 jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.
2018-07-03
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej szczegółowych pytań od gmin zainteresowanych otrzymaniem grantu na szkolenia. Odpowiadając - w serii artykułów przedstawimy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń.
2018-07-03
PO PC 3.1 W PREZENCIE? Jakie będą obowiązki gminy - grantobiorcy?
Piszecie, że prawdziwymi beneficjentami konkursu POPC 3.1 będą mieszkańcy gmin i że gminy nie poniosą w trakcie realizacji projektu żadnych dodatkowych kosztów. Jak to możliwe? Czy gminy, jako grantobiorcy nie będą miały żadnych obowiązków? Kto faktycznie zapłaci za cyfrowe szkolenie mieszkańców?
2018-06-18
JEST GRANT DO WZIĘCIA. Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie
W związku z naszymi publikacjami dotyczącymi możliwości uzyskania przez gminy grantów w wysokości 150 tys zł na szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - otrzymujemy w Fundacji coraz więcej pytań o możliwość złożenia wniosku i o kryteria konkursowe.
2018-06-18
WIDOK Z GÓRY. Zapowiedź przeglądu instytucji administracji państwa
Będziemy musieli dokonać przeglądu administracji państwa, czy wszystkie instytucje są potrzebne – powiedział Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Czy potrzebne nam jest tyle różnych poziomów władzy? - pytał Sasin.
2018-06-18
200 000 000 NA CZYSTO. NFOŚiGW wspiera gospodarkę odpadami
NFOŚiGW prowadzi nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2018-06-18
POPRAWIONY KODEKS. Bez obowiązku transmisji z lokali wyborczych
Sejm znowelizował Kodeks wyborczy. W efekcie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych. Uproszczono także procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono też katalog osób, które mogą być urzędnikami wyborczymi.
2018-06-14
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł.
Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Nie piszecie natomiast nic o kosztach. Ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?
2018-06-14
NAGRAJĄ WYBORY. Czynności komisji pod społeczną obserwacją
Obserwatorzy społeczni będą mogli za pomocą własnych urządzeń nagrywać czynności komisji wyborczej. Nie dotyczy to jednak samego momentu głosowania - wyjaśniła PKW w odpowiedzi na list Fundacji im. Stefana Batorego. Instytucję  obserwatorów społecznych wprowadził znowelizowany Kodeks wyborczy.
2018-06-14
KARTA SAMORZĄDU. Obniżka pensji na forum europejskim
Obniżeniu pensji włodarzy samorządowych w Polsce ma przyjrzeć się jedna z komisji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, działającego w ramach Rady Europy. Do końca czerwca polska strona samorządowa w Komisji przygotuje również informacje o stanie finansów samorządowych.
AKTUALNOŚCI
Jeszcze nie wystartowaliśmy z oficjalnym naborem gmin-grantobiorców w ramach konkursu 3.1 PO PC mającego na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, a już mamy pierwsze zgłoszenie. Swój udział w projekcie zgłosiła do naszej Fundacji gmina Boniewo z województwa kujawsko-pomorskiego.

Oto mail z Boniewa:

Gmina Boniewo - jesteśmy z województwa kujawsko-pomorskiego, czyli gminy należącej do obszaru konkursowego 3.1 PO PC dla którego operatorem jest Fundacja Promocji Gmin Polskich.

Szkolenie w dziedzinie kompetencji cyfrowych. Chcemy się dowiedzieć gdzie i do kiedy trzeba zgłosić swój akces udziału w projekcie.

2018-05-29